EN
ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ

ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ

22-02-2022
Η θανάτωση των αρσενικών νεοσσών σε εκκολαπτήρια - ένα υποπροϊόν της βιομηχανίας αυγών - γίνεται συνήθως μέσα στην πρώτη ημέρα της ζωής τους, μετά το λεγόμενο «διαχωρισμό φύλου». Κάθε χρόνο, τα εκκολαπτήρια σκοτώνουν περίπου 330 εκατομμύρια αρσενικά κοτόπουλα μιας ημέρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή οι παραγωγοί δεν βρίσκουν την εκτροφή τους οικονομικά αποδοτική, λόγω του ότι τα κοκόρια μεγαλώνουν με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σύγκριση με τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής. 

Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι θανάτωσης νεοσσών περιλαμβάνουν τον διαμελισμό/πολτοποίηση, και τη θανάτωση με αέριο διοξειδίου του άνθρακα (όπως επιτρέπεται από τον κανονισμό αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση).
Εναλλακτικές λύσεις για τη σφαγή νεοσσών

Α
Η τεχνολογία μπορεί να προσδιορίσει το φύλο ενός νεοσσού ενώ βρίσκεται ακόμα σε ένα αυγό, καθιστώντας δυνατό να αποτρέψει την εκκόλαψη του αρσενικού και να το γλιτώσει από έναν σκληρό θάνατο. Ακόμη συζητείται πότε ακριβώς ένα έμβρυο κοτόπουλου αρχίζει να μπορεί να αντιλαμβάνεται τον πόνο. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι σε θέση να το κάνουν από τη 15η από τις 21 ημέρες επώασης, αν και σήμερα συγκεκριμένες μέθοδοι μπορούν να το δουν νωρίτερα.

Η τεχνολογία για την αναγνώριση του φύλου ενός εμβρύου κοτόπουλου πριν από την εκκόλαψη είναι ήδη διαθέσιμη στην αγορά. Παραδείγματα περιλαμβάνουν: 
- Seleggt (Γερμανία). Αυτή η τεχνολογία καθιστά δυνατή την αναγνώριση του φύλου ενός εμβρύου την 9η ημέρα της επώασης με βάση τις ορμόνες. Μόλις αναγνωριστεί το αρσενικό φύλο, η διαδικασία επώασης διακόπτεται και τα αυγά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τροφή. 
- Ella (Ολλανδία). Αυτό το μηχάνημα διαλογής υψηλής απόδοσης είναι σε θέση να αναγνωρίσει το φύλο μέσα στα αυγά κατά την 9η ημέρα της επώασης. 
- CHEGGY (Γερμανία). Βασίζεται στην ανίχνευση του χρώματος των φτερών. Η τεχνολογία είναι κατάλληλη για μεγάλη παραγωγή και είναι αυτή τη στιγμή η πιο οικονομική διαδικασία στην αγορά. Ωστόσο, το "CHEGGY" ανιχνεύει το φύλο ενός νεοσσού τη 13η ημέρα της περιόδου επώασης, όταν ένα έμβρυο μοιάζει ήδη με νεοσσό. 
- EggXYT (Ισραήλ). Αυτή η μέθοδος λειτουργεί με βάση τη γενετική σήμανση των φυλετικών χρωμοσωμάτων, χρησιμοποιώντας υπεριώδη ακτινοβολία. Σε αντίθεση με τις τρεις πρώτες τεχνολογίες, αυτή καθιστά δυνατή την ανίχνευση του φύλου αμέσως μετά την ωοτοκία των αυγών, δηλαδή την ημέρα μηδέν της επώασης. Ωστόσο, η γενετική παρέμβαση μπορεί να αποδειχθεί πρόβλημα για την ευρωπαϊκή αγορά. 
Β
∆ιατήρηση των αρσενικών νεοσσών και εκτροφή τους ως κοκόρια για παραγωγή κρέατος. Ωστόσο, αυτό συνήθως δεν είναι επικερδές για τη βιομηχανία, καθώς τα κοκόρια χρειάζονται τέσσερις φορές περισσότερο χρόνο για να φτάσουν το βάρος σφαγής από ό,τι τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής. Επιπλέον, η διακοπή της επώασης και η αποτροπή της εκκόλαψης των νεοσσών είναι: 
- πιο ηθικό από τη διατήρησή τους για περαιτέρω εκτροφή και τελικά σφαγή
- πιο βιώσιμο καθώς αυτά τα κοκόρια χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν, οι απαιτήσεις τους σε τροφή είναι επομένως υψηλότερες και το ίδιο και ο συνολικός αντίκτυπός τους στο περιβάλλον. Η ζωική παραγωγή και ο αριθμός των ζώων που διατηρούνται για την παραγωγή τροφίμων πρέπει να μειωθούν και όχι το αντίθετο. 
Υπάρχει και η δυνατότητα εκτροφής κοτόπουλων διπλής χρήσης (θηλυκά για ωοτοκία, αρσενικά για παραγωγή κρέατος). Οι ράτσες διπλής χρήσης τείνουν να παράγουν λιγότερο… τα θηλυκά γεννούν σημαντικά λιγότερα αυγά και τα αρσενικά παχαίνουν πολύ πιο αργά από τα κοτόπουλα πάχυνσης.
Οι δύο πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγόρευσαν τη σφαγή αρσενικών νεοσσών είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Και οι δύο απαγορεύουν την πρακτική αυτή από το 2022.
Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιούλιο του 2021, η Γερμανία και η Γαλλία με την υποστήριξη της Αυστρίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, ζήτησαν να επιβληθεί η απαγόρευση της σφαγής νεοσσών σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Πολύ πρόσφατα, η Ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νόμο που απαγορεύει τη σφαγή αρσενικών νεοσσών μέχρι το τέλος του 2026. 
Μία χαραμάδα αισιοδοξίας
Πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν δεσμευτεί να εισάγουν «αυγά χωρίς θανάτωση» και καταργούν σταδιακά τα αυγά θανάτωσης. Συστήματα σήμανσης για αυγά χωρίς θανάτωση, όπως το respeggt, είναι όλο και πιο δημοφιλή στους καταναλωτές.
Η πρακτική θανάτωσης των νεοσσών είναι κάτι που πρέπει να σταματήσει σήμερα. Όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε πραγματικότητα.